Huishoudelijke hulp

HOME  |  Kies uw dorp  |  Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Kunt u door ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen in uw huishouden? In de Sociale Kaart kun u zien welke organisaties in uw dorp huishoudelijke hulp leveren aanbieden.

Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een hulp in het huishouden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke hulp u krijgt hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst kijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Als blijkt dat het nodig is kunt u individuele hulp aanvragen. Wij bieden dan

  • hulp in het huishouden óf
  • een geldbedrag, zodat u de hulp zelf kunt inhuren

Soms vragen wij u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

De individuele hulp is maximaal 2 uur per week. Bij bepaalde medische situaties is dit maximaal 2 ½ uur per week. Vindt u dit niet voldoende om uw huis schoon te houden? Dan kunt u zelf extra uren huishoudelijke hulp regelen. U betaalt deze uren ook zelf.

Als dit voor u betekent dat u niet meer thuis kunt blijven wonen kunt u misschien meer uren individuele hulp krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociale Dorpsteam. Een consulent van het dorpsteam gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Top
Feedback?