Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

HOME  |  Kies uw dorp  |  Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Vraag dan een gesprek aan met een medewerker van het Sociale Dorpsteam. Het compenseren van een beperking krijgt de aandacht zodat inwoners weer mee kunnen doen in de samenleving. De nadruk ligt niet meer op het toekennen van een voorziening. Wij gaan eerst met u in gesprek om te kijken waarom u de voorziening aanvraagt en of er andere, betere oplossingen zijn.

De Wmo houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • zelf uw huishouden doen;
  • verplaatsen in en om uw woning;
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
  • normaal gebruikmaken van uw woning;
  • andere mensen ontmoeten.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Doet u voor de eerste keer een aanvraag, vul dan het contactformulier in. Komt u er toch niet helemaal uit neem dan contact op met het Sociale Dorpsteam (0343) 56 58 00.

Huisbezoek

Het Sociale Dorpsteam neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gesprek bij u thuis.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Bij een toekenning betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de voorziening. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) berekent en int de eigen bijdrage. U kunt op de website van het CAK een proefberekening maken.

Voor rolstoelen betaalt u geen eigen bijdrage.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Loopt uw indicatie af?

Ongeveer acht weken voordat uw indicatie niet meer geldig is neemt u zelf contact op met het Sociaal Dorpsteam voor een vervolgaanvraag. U krijgt van ons geen melding dat uw indicatie bijna is afgelopen.

Persoonsgebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura

U geeft zelf aan of u uw hulp in Zorg in Natura of als PGB wilt ontvangen. Met Zorg in Natura bedoelen we dat u hulp krijg van een zorgaanbieder waarmee wij een contract hebben afgesloten. Kiest u voor PGB dan ontvangt u een bedrag waarvoor u zelf de toegekende hulp kunt inkopen. Een PGB is altijd 25% lager dan de kostprijs voor Zorg in Natura (met uitzondering van rolstoelen en vervoersvoorzieningen).

Zorgleveranciers

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met veel zorgleveranciers contracten voor het bieden van jeugdhulp en Wmo afgesloten. Bij deze zorgleveranciers kunt u terecht met een beschikking van de gemeente of een andere verwijzer. Op de website www.zorgleverancierszou.nl kunnen verwijzers, zoals huisartsen, maar ook ouders en jongeren, zorgleveranciers vinden. Wij werkten samen met de gemeenten Zeist, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Bunnik in de regio Zuidoost Utrecht.

De algemene, vrij toegankelijke voorzieningen staan niet op de site. De site blijft in ontwikkeling: contracten kunnen worden gestopt, maar er kunnen ook contracten met nieuwe zorgaanbieders worden gesloten. Als u als ouder of als jongere vragen heeft over de aanbieders of zorgvormen, raden wij u aan om samen met uw vaste contactpersoon in het dorpsteam te zoeken naar een aanbieder die bij u past.

Veelgestelde vragen AWBZ en Wmo

Veelgestelde vragen afschaffing tegemoetkoming zorgkosten

Veelgestelde vragen over beschermd wonen

Veelgestelde vragen over het PGB in 2015

Top
Feedback?