Jeugdreclassering

HOME  |  Kies uw dorp  |  Jeugdreclassering

Jeugdreclassering

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering krijgen. Hij of zij krijgt dan een op maat gesneden begeleidingsplan dat moet voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor begeleiding door de jeugdreclassering komen jongeren in aanmerking die op het moment van het delict 12 tot 18 jaar oud waren. Vanaf 12 jaar kan een kind voor strafbare feiten worden vervolgd; als een jongere 18 wordt, is in principe het ‘volwassenenstrafrecht’ van toepassing. Maar tot 21 jaar kan het jeugdstrafrecht van toepassing blijven als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waarin het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Omdat ze verbonden zijn aan de duur van de proeftijd, kunnen de jeugdreclassering en de jeugdhulp die daar bij hoort in ieder geval ook tot na het 18e jaar doorlopen.

Maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, zoals pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering lopen ook na het overgangsjaar 2015 door.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Heeft u behoefte aan informatie of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal dorpsteam in uw buurt.

Top
Feedback?