JeugdzorgPlus

HOME  |  Kies uw dorp  |  JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is een vorm van zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen in hun eigen belang hulp in een gesloten omgeving. JeugdzorgPlus is niet bedoeld als straf. JeugdzorgPlus betekent hulp met dwang en drang voor jongeren voor wie een 'machtiging gesloten jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter.

Doel van JeugdzorgPlus is jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Met JeugdzorgPlus krijgen zij kwalitatief hoogwaardige, specialistische hulp die op hun toekomst is gericht. Zorg die ook deze moeilijke groep jongeren op weg helpt naar scholing en werk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor ieder kind in de jeugdzorg plus wordt een persoonlijk hulpverleningsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat uw kind aan behandeling nodig heeft.

De behandeling van uw kind begint met behandeling in een gesloten setting. Uw kind kent dan geen tot weinig vrijheden. Beperkende maatregelen, zoals afzondering of het beperken van telefoonverkeer, kunnen onderdeel zijn van de behandeling. In de behandeling wordt zo snel als mogelijk gewerkt met het oefenen met meer vrijheden voor uw kind in de vorm van (on)begeleid verlof.

als de behandeling goed verloopt zal uw kind steeds meer vrijheden krijgen. Als het zo goed gaat dat uw kind niet meer in geslotenheid behandeld hoeft te worden kan de 'machtiging gesloten plaatsing' geschorst worden.

Maar als het nodig is kunnen, zolang de machtiging geldig is, de vrijheden ook weer ingetrokken worden. Uw kind wordt dan opnieuw in geslotenheid behandeld.

U en uw gezin worden nauw betrokken bij de behandeling.

Top
Feedback?