Participatieregeling volwassenen

HOME  |  Kies uw dorp  |  Participatieregeling volwassenen

Participatieregeling volwassenen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Volwassenen (deelname maatschappelijk verkeer)

Inwoners van 18 tot 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 200,-- per jaar voor culturele en maatschappelijke zaken. Daarmee bedoelen we: contributies/lidmaatschappen van verenigingen (sport, cultuur), vervoer, lidmaatschap van de bibliotheek, museum(jaarkaart), krant, tv (kabel of digitaal), internetaansluiting, tijdschriften, concerten, theater, concerten, enzovoort. 

De RSD voert deze regeling voor ons uit. Op de website www.rsdkrh.nl kunt u de aanvraag indienen. Inwoners die moeite hebben met digitale aanvragen kunnen terecht bij Grip op geldzaken in Driebergen of de Formulierenbrigade in Zeist.

Top
Feedback?