Rolstoelvoorziening

HOME  |  Kies uw dorp  |  Rolstoelvoorziening

Rolstoelvoorziening

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Kunt u zich door een ziekte, een beperking of door ouderdom niet meer zelfstandig verplaatsen? In de Sociale Kaart kun u zien welke organisaties in uw dorp rolstoelvoorzieningen leveren.

Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een rolstoel.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke hulp wij geven hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst bekijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kunnen wij u de volgende individuele hulp bieden:

  • een rolstoel of
  • een aanpassing aan uw rolstoel of
  • een geldbedrag, zodat u zelf een rolstoel kunt kopen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociaal dorpsteam in uw dorp. Een consulent van het Servicepunt gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Top
Feedback?