Vervoersvoorzieningen

HOME  |  Kies uw dorp  |  Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Kunt u zich door een ziekte, een beperking of door ouderdom niet meer zelfstandig verplaatsen met een vervoermiddel? In de Sociale Kaart kun u zien welke organisaties in uw dorp u daarbij kunnen helpen.

Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een vervoersvoorziening.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke hulp u krijgt hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst bekijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een vervoersvoorziening. Bijvoorbeeld:

  • een scootmobiel of
  • een aanpassing aan uw auto of
  • een geldbedrag, zodat u zelf vervoer kunt betalen of
  • deelname aan collectief vervoer, zoals de regiotaxi.

Soms vragen wij u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.
 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociaal dorpsteam in uw dorp. Een consulent gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Top
Feedback?