Begeleiding

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Begeleiding

Begeleiding

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Inwoners met een beperking, een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld individuele hulp om de zelfredzaamheid te vergroten of te behouden. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis wonen. Het voorkomt ook eenzaamheid of verwaarlozing.

Begeleiding kan individueel of in groepsverband worden aangeboden. Denk hierbij o.a. aan woonbegeleiding, dagbesteding, logeerhuizen, maar bijvoorbeeld ook ontmoetingscentra of dagopvang voor dementerenden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

We bekijken met u welke begeleiding nodig is. Soms is een hulpdienst al een oplossing, maar er is ook individuele hulp mogelijk. Of u zelf ook een deel van de kosten voor de hulp moet betalen hangt af van uw inkomen en persoonlijke situatie. Voor hulp vanuit de Jeugdwet is nooit een eigen bijdrage nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociale Dorpsteam. We gaan dan met u in gesprek welke hulp nodig is en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Soms kunnen wij u heel snel helpen om een probleem op te lossen, maar het komt ook voor dat hiervoor meerdere gesprekken nodig zijn. Wanneer er een aanvraag nodig is (bijvoorbeeld voor individuele hulp), dan ontvangt u binnen 8 weken na de aanvraag bericht of u de hulp krijgt. Wanneer er advies nodig is van externe instanties kan dit langer duren.

We zoeken samen met u een zorgaanbieder die bij u past via de website www.zorgleverancierszou.nl. Hoe snel de zorgaanbieder kan starten verschilt. Soms is er een wachttijd. Wij kunnen dan samen met u bekijken of een andere aanbieder wenselijk is of dat er tijdens de wachttijd andere hulp geregeld wordt.

Top
Feedback?