Bijstand, instelling of tehuis

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijstand, instelling of tehuis

Bijstand, instelling of tehuis

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Als u in een inrichting verblijft, krijgt u een lagere bijstandsnorm. Deze is bedoeld als zak- en kleedgeld. Met een inrichting wordt onder andere bedoeld: een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • Als u 18, 19 of 20 jaar bent, heeft u geen recht op algemene bijstand.
  • Als u 21 jaar of ouder bent, heeft u in principe recht op algemene bijstand. U moet dan wel aan de voorwaarden voor recht op algemene bijstand voldoen en u mag niet uitgesloten zijn van het recht op algemene bijstand.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijstand.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie:

  • als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent ontvangt u: € 343,18
  • als u gehuwd bent en u verblijft beide in een inrichting ontvangt u: € 558,13.

De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2015.

Als één van u in een inrichting verblijft en de ander niet, kunt u de hoogte van uw bijstand als volgt berekenen: de hoogte voor een alleenstaande in een inrichting (€ 343,18) + de hoogte voor een alleenstaande buiten een inrichting (hoogte afhankelijk van de leeftijd).

Als u niet alle dagen van de week in de inrichting verblijft, kan uw gemeente uw algemene bijstand verlagen.

Top
Feedback?