Bijstand, uitkering

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Let op

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de uitvoering van de bijstand overgedragen aan de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).

Minimaregelingen

Inwoners met een laag inkomen en geen tot weinig vermogen, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de regelingen voor minima. Deze regelingen staan beschreven in de folder voor minimaregelingen. Deze folder staat onder het tabblad 'Documenten'.
 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

Top
Feedback?