Blijverslening (seniorenwoning, bijdrage bouwkosten)

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Blijverslening (seniorenwoning, bijdrage bouwkosten)

Blijverslening (seniorenwoning, bijdrage bouwkosten)

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Wilt u uw woning levensloopbestendig maken maar krijgt u de financiering niet rond? Dan is de Blijverslening misschien de oplossing. Met deze lening financiert u maatregelen financieren die het mogelijk maken dat u langer thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de badkamer of het maken van een slaapkamer op de begane grond.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De Blijverslening is een (tweede) hypotheek op de woning voor de financiering van maatregelen die de woning levensloopbestendig maken. De hoogte van de Blijverslening hangt af van de gewenste maatregelen, maar bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal  € 30.000. De eerste hypotheek op de woning en de Blijverslening samen, mogen niet meer dan 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen. De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

In onze gemeente kunt u uitsluitend een hypothecaire Blijverslening aanvragen. Deze lening is bedoeld voor de financiering van maatregelen in bestaande woningen in onze dorpen voor de volgende doelgroepen:

  • Eigenaren-bewoners en/of hun gezinsleden met een zorgvraag waardoor aanpassing van de woning noodzakelijk is.
  • Eigenaren-bewoners die hun woning (preventief) levensloopbestendig willen maken. De aanvrager is minimaal 55 jaar op het moment van het indienen van de aanvraag Blijverslening. Wanneer er twee aanvragers zijn dan geldt de hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor een van beide aanvragers. De aanvrager woont minimaal drie jaar in zijn of haar woning.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Heeft u vragen of wilt u een Blijverslening aanvragen? Neem dan contact op met Charlotte Derksen via (0343) 56 56 00 of info@heuvelrug.nl. Zij brengt u vervolgens in contact met een van de woonadviseurs van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug. De woonadviseurs adviseren u over de gewenste aanpassingen aan uw woning. De uiteindelijke aanvraag dient u in bij de gemeente.

Wanneer wij van mening zijn dat u in aanmerking komt voor de Blijverslening dan krijgt  van ons u een toewijzingsbrief én een aanvraagformulier om de Blijverslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) aan te vragen. SVn toetst uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte voor de Blijverslening. De offerte voor de Blijverslening stuurt u na ondertekening terug naar SVn. Hierna ontvangt u bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. Bij een negatieve toetsing door Svn komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor een Blijverslening bestaan uit afsluitkosten (€ 850), notariskosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur.

Top
Feedback?