Cliëntondersteuning, onafhankelijke

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Cliëntondersteuning, onafhankelijke

Cliëntondersteuning, onafhankelijke

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning rondom zorg, welzijn, wonen, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, gratis en goed toegankelijk moet zijn. U kunt voor de onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij het één van de vrijwillige ouderenadviseurs van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug of bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht. De contactgegevens vindt u onder het kopje Wat moet ik doen?

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

  • een gesprek met de consulent van het Sociaal Dorpsteam
  • een (voor)onderzoek voor Wmo-ondersteuning
  • een aanvraag voor een maatwerkvoorziening
  • afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening heeft.

Gaat u in gesprek met een consulent van Sociale Dorpsteam, dan kunt u altijd iemand vragen om daarbij aanwezig te zijn, bijvoorbeeld een familielid, een mantelzorger of iemand anders uit uw sociale netwerk. Dit kan fijn zijn als u het moeilijk vindt om goed duidelijk te maken wat uw beperkingen zijn en waar u behoefte aan heeft. U moet immers goed geholpen worden, zodat u uiteindelijk de juiste voorziening krijgt.

Ook als u niet in aanmerking komt voor een voorziening is het belangrijk dat u kunt begrijpen waarom en wat eventuele alternatieven zijn. Dat is soms niet direct voor iedereen duidelijk. Bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke beperking heeft, een psychiatrisch probleem of als iemand dement is.

Cliëntondersteuner

Hebt u niemand die u daarbij kan helpen, dan kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, de cliënt en zijn sociale netwerk helpen om vragen te formuleren en problemen op te lossen, steun bieden bij de voorbereiding van een aanvraag of melding en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt al bij het eerste contact met het Sociale Dorpsteam aangeven dat u van deze cliëntondersteuning gebruik wilt maken. De consulent zorgt dan voor iemand die u kan ondersteunen.

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Denk aan ondersteuning op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een voorziening of bij zorgbemiddeling.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Inwoners die cliëntondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op één van de ouderenadviseurs in de gemeente of op een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

Er zijn vijf ouderenadviseurs beschikbaar om u te ondersteunen op verschillende terreinen:

  • Dick Vlot
  • Cees de Graaff
  • Johan Zikking
  • Wim Eimers
  • Willy Mom

Kijk voor meer informatie en contactgegevens van de ouderenadviseurs op de website van het Seniorenplatform.

Wilt u liever een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Utrecht, Gooi & Vecht, dan kunt u contact opnemen met bellen met nummer 0900 633 63 63 of mailen naar: cliëntondersteuning@mee-ugv.nl.

Als u niet tevreden bent over deze cliëntondersteuner, dan kunt u dit aangeven en hebt u recht op een andere ondersteuner. U kunt dus altijd wisselen van cliëntondersteuner.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De cliëntondersteuning is geregeld via de Wmo. U hoeft dus niet zelf te betalen voor de hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner. De gemeente betaalt dit, maar de cliëntondersteuner werkt wel onafhankelijk van de gemeente.

Top
Feedback?