Jeugdbescherming

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdbescherming

Jeugdbescherming

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend kan opleggen. Dit doet een rechter alleen wanneer de gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

De rechter kan drie jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen:

  • een ondertoezichtstelling (OTS) (komt het meest voor);
  • ontzetting uit de ouderlijke macht;
  • ontheffing uit de ouderlijke macht.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming. Deze wordt uitgevoerd door SAVE-teams.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als een consulent van  Stichting Sociale Dorpsteams vragen of zorgen heeft over de veiligheid van een kind, kan het zogenoemde SAVE-team ingeschakeld worden voor advies. Binnen SAVE werken de William Schrikker Groep, de Raad voor de Kinderbescherming Midden Nederland en Bureau Jeugdzorg Utrecht samen. Ook wordt er nauw samengewerkt met de Eigen Kracht Centrale. SAVE staat voor SAmenwerken aan VEiligheid.

SAVE werkt oplossingsgericht samen met  Stichting Sociale Dorpsteams. Zo wordt sneller en beter gereageerd, wanneer de veiligheid van een kind wordt bedreigd of wanneer een kind het criminele pad op gaat. Een SAVE- medewerker kan ook mee gaan naar een gezin om aan te geven wat de eisen van veiligheid in de specifieke gezinssituatie zijn en hoe de veiligheid kan worden geborgd. Dit kan het opleggen van een maatregel voorkomen. Een SAVEteam neemt niets over, maar sluit aan bij  Stichting Sociale Dorpsteams. Daardoor blijft de regie en besluitvorming bij de jeugdige, het gezin en het netwerk liggen. Een SAVE-team doet wat nodig is, met zo min mogelijk professionals. Doordat de jeugdbescherming efficiĆ«nter wordt uitgevoerd zijn er minder professionals nodig en is de zorg overzichtelijker en beter voor het gezin. Een SAVE-team biedt ondersteuning op maat: nooit zwaarder, langer of intensiever dan nodig is.

Het SAVE-team of de huisarts geeft een indicatie af. Daarin staat welke vorm van zorg nodig is. Is de indicatie Jeugdzorg Plus? Dan moet een gedragswetenschapper een instemmingsverklaring afgeven. De kinderrechter beslist of de jongere een 'machtiging gesloten jeugdzorg' krijgt. Hiermee kan de jongere gedwongen worden opgenomen in een instelling voor Jeugdzorg Plus.

Top
Feedback?