Jeugdgemeenteraad

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdgemeenteraad

Jeugdgemeenteraad

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

De gemeente vindt het belangrijk kinderen kennis te laten maken met de democratie en de Nederlandse staatsinrichting. Ieder jaar organiseren we dan ook een Jeugdgemeenteraad. Basisscholen uit de gemeente kunnen hieraan deelnemen. Er zijn veel scholen, niet alle scholen kunnen elk jaar meedoen. Iedere basisschool wordt eens in de drie jaar uitgenodigd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorbereiding plan

De leerlingen van groep 8 van de deelnemende basisscholen (of groep 7 en 8, als het om een combinatieklas gaat) bedenken zelf een plan. Ze worden daarbij geholpen door de docenten. In de voorbereiding krijgen de scholen advies van een gemeenteraadslid. Hij of zij helpt bij het opstellen, presenteren en verdedigen van het plan. Het raadslid komt ook op school om over de gemeentepolitiek te vertellen en vragen te beantwoorden. Het is de bedoeling dat de scholen plannen bedenken die echt uitgevoerd kunnen worden. Het plan moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het mag niet meer dan € 2.500,- gaan kosten. Daarom worden de plannen vooraf door de gemeente bekeken en besproken met de scholen.

Samenstelling fracties

Ieder school stelt een fractie (groep uit dezelfde politieke partij) van een aantal leerlingen samen, die de school vertegenwoordigt tijdens de Jeugdgemeenteraadsvergadering.

Jeugdburgemeester

De vergadering van de Jeugdgemeenteraad wordt voorgezeten door een jeugdburgemeester. Deze wordt gekozen uit één van de deelnemende groepen en begeleid door de echte burgemeester, Frits Naafs.

Jeugdgemeenteraad

Tijdens deze vergadering presenteert iedere fractie zijn plan aan de fracties van de anderen scholen. Na een uitgebreide discussie stemmen de leerlingen over de plannen. Het plan met de meeste stemmen wint. De pers is aanwezig bij de Jeugdgemeenteraad.

Uitvoering van het winnende plan

Het winnende plan wordt na de jeugdgemeenteraad ook uitgevoerd. Dit gebeurt door de school van de winnende fractie en de gemeente. Zo is een keer bijvoorbeeld het plan gekozen van de fractie van basisschool de Ontdekkingsreis om de vrijwilligers van kinderboerderij het Woelige Nest in het zonnetje te zetten, de kinderboerderij op te knappen, mee te helpen en geld te doneren voor de voeding en verzorging van de dieren. De leerlingen van de Ontdekkingsreis hebben samen met betrokken raadsleden na de jeugdgemeenteraad geholpen met schoonmaken van de kinderboerderij. Daarna hebben ze een schilderij aan de vrijwilligers aangeboden en een cheque van € 2.500,- voor de verzorging van de dieren.

Top
Feedback?