Jeugdgemeenteraad

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdgemeenteraad

Jeugdgemeenteraad

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

De gemeente vindt het belangrijk kinderen kennis te laten maken met de democratie en de Nederlandse staatsinrichting. Ieder jaar vindt er dan ook een Jeugdgemeenteraad in gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats. Basisscholen uit de gemeente kunnen hieraan deelnemen. En omdat het niet mogelijk is om alle scholen tegelijkertijd deel te laten nemen, is er een roulatiesysteem over de dorpen. Iedere basisschool wordt zo eens in de drie jaar uitgenodigd. De volgende twee jaren krijgen de andere scholen een uitnodiging.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorbereiding plan

De leerlingen van groep 8 van de deelnemende bassischolen (of groep 7 en 8, als het om een combinatieklas gaat) bedenken tevoren zelf een plan, onder begeleiding van de docenten. In de voorbereidingsfase krijgen de scholen ter ondersteuning een gemeenteraadslid  toegewezen die adviseert en helpt bij het opstellen, presenteren en verdedigen van het plan. Het raadslid komt ook op school om in een les over de gemeentepolitiek te vertellen en vragen van kinderen te beantwoorden. Het is wel de bedoeling dat de scholen plannen opstellen die ook uitgevoerd kunnen worden. Ze moeten aan een aantal randvoorwaarden voldoen en de uitvoering moet binnen het budget van € 2.500,- passen. Daarom worden de plannen door de gemeente vooraf bekeken en besproken met de scholen.

Samenstelling fracties

Ieder school stelt vervolgens een fractie van een aantal leerlingen samen, die de school vertegenwoordigt tijdens de Jeugdgemeenteraadsvergadering.

Jeugdburgemeester

De vergadering van de Jeugdgemeenteraad wordt voorgezeten door een jeugdburgemeester die gekozen wordt uit één van de deelnemende groepen. Deze wordt ondersteund door burgemeester Frits Naafs.

Jeugdgemeenteraad

Tijdens deze vergadering presenteert iedere fractie zijn plan aan de fracties van de anderen scholen. Na een uitgebreide discussie stemmen de leerlingen over de plannen, zodat er aan het eind één plan overblijft dat wint en ook uitgevoerd wordt.

Uitvoering van het winnende plan

Het winnende plan wordt na de jeugdgemeenteraad ook uitgevoerd. Dit gebeurt door de school van de winnende fractie en de gemeente. Zo is bijvoorbeeld in 2011 het plan gekozen van de fractie van basisschool de Ontdekkingsreis om de vrijwilligers van kinderboerderij het Woelige Nest in het zonnetje te zetten, de kinderboerderij op te knappen, mee te helpen en geld te doneren voor de voeding en verzorging van de dieren. De leerlingen van de Ontdekkingsreis hebben samen met betrokkenraadsleden na de jeugdgemeenteraad geholpen met schoonmaken van de kinderboerderij. Daarna hebben ze een schilderij aan de vrijwilligers aangeboden en een cheque van € 2.500,- voor de verzorging van de dieren.

Top
Feedback?