Jeugdreclassering

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdreclassering

Jeugdreclassering

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering krijgen. Hij of zij krijgt een begeleidingsplan op maat dat moet voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor begeleiding door de jeugdreclassering komen jongeren in aanmerking die op het moment van het delict 12 tot 18 jaar oud waren. Vanaf 12 jaar kan een kind voor strafbare feiten worden vervolgd; vanaf 18 jaar wordt het ‘volwassenenstrafrecht’ van toepassing. Soms kan het jeugdstrafrecht tot 21 jaar van toepassing blijven, als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waarin het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Omdat jeugdreclassering en de jeugdhulp verbonden zijn aan de duur van de proeftijd, kan dit ook na het 18e jaar doorlopen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Heeft u behoefte aan informatie of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam.

Top
Feedback?