Pleegzorg

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Pleegzorg

Pleegzorg

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Bij pleegzorg woont een kind tijdelijk in een ander gezin. Als er problemen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis op te lossen zijn. Lukt dat niet, dan is pleegzorg meestal de eerste keus.

Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien staat bij pleegzorg centraal. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. Het pleegkind heeft het recht snel te weten bij wie het kan opgroeien. Het doel van pleegzorg is dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De consulent van het dorpsteam, de medewerker van SAVE of een kinderrechter beoordeelt (als het kan samen met het kind en/of de ouders) of een kind pleegzorg nodig heeft. In de Jeugdwet staat een aantal voorwaarden voor het starten van pleegzorg.

  • Om pleegouder te kunnen worden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan en moet een screeningsprocedure worden doorlopen
  • De zorgaanbieder beoordeelt of een jeugdige in het pleeggezin geplaatst kan worden, de zogenoemde matching
  • De zorgaanbieder sluit een pleegcontract af met de pleegouder en maakt afspraken over de begeleiding van de pleegouder
  • De pleegouder ontvangt een pleegvergoeding en eventuele toeslagen van de zorgaanbieder
  • De zorgaanbieder verstrekt met het oog op de verzorging en opvoeding van de jeugdige, informatie over de jeugdige aan de pleegouder

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Soms verblijft een kind tijdelijk bij pleegouders. In die tijd wordt intensief met de ouders en de pleegouders gewerkt aan een veilige terugkeer naar huis.

Het kan ook zijn dat het kind voor langere tijd, bijvoorbeeld tot zijn of haar 18e door pleegouders wordt opgevoed. Het doel is dan om een stabiele plek met optimale ontwikkelingskansen voor het kind te creƫren. Samenwerking met de ouders blijft, als dat mogelijk is, bestaan.

Ook wordt pleegzorg als aanvulling op de dagelijkse zorg en opvoeding van het kind georganiseerd. Bijvoorbeeld in het weekeinde of de vakanties. Deze variant wordt veel gebruikt als preventieve hulp voor jeugdigen die thuis wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouders zwaar valt. Of voor kinderen die in een groep wonen of om een vast pleeggezin te ontlasten.

Is een situatie zo ernstig dat een jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst, dan wordt hij of zij in een crisispleeggezin ondergebracht.

Kan een kind niet meer thuis blijven dan heeft een pleeggezin vaak de voorkeur boven een verblijf in een instelling. We zijn daarom erg blij als mensen zich willen aanmelden als pleegouder. Overweegt u om pleegouder te worden? Neem dan eens een kijkje op de website van Pleegzorg Nederland.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Heeft u behoefte aan informatie of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam.

Top
Feedback?