Privacyprotocol

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Privacyprotocol

Privacyprotocol

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

De decentralisaties in het sociale domein en de daarmee beoogde integrale werkwijze van gemeenten brengen met zich mee dat gemeenten, meer dan voorheen, persoonsgegevens van inwoners zullen verwerken. Hierbij dient de privacy van de burgers te worden gewaarborgd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De colleges van de vijf samenwerkende gemeenten, De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, hebben hiertoe het Privacy Protocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost vastgesteld. In dit protocol is vastgelegd hoe de vijf gemeenten de privacy van hun inwoners willen beschermen als het om het verwerken en delen van persoonsgegevens gaat.

Top
Feedback?