Woonvoorzieningen

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Kunt u door ziekte, beperking of ouderdom uw eigen woning niet meer normaal gebruiken? In de Sociale Kaart kunt u zien welke organisaties in uw dorp uw woning kunnen aanpassen naar uw wensen.

Wij kunnen u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing. Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Dan kunt u in bepaalde gevallen een aanvraag doen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke woonvoorziening u krijgt hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst kijken wij of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Is dit niet voldoende dan kunnen wij u de volgende individuele hulp geven.

  • Een aanpassing in uw woning of
  • Een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt regelen en betalen of
  • Een vergoeding voor verhuizen

Soms vragen wij u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

Enkele voorbeelden van woningaanpassingen

  • verbeteren van toegangspaden
  • aanbrengen van hellingbanen
  • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent)
  • verbreden van deuren
  • automatische deuropeners plaatsen
  • drempels verwijderen
  • traplift
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociale Dorpsteam. Een consulent gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Top
Feedback?