Klimaatspel voor Utrechtse Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

HOME  |  Samenopdeheuvelrug  |  Kalender  |  Klimaatspel voor Utrechtse Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

Klimaatspel voor Utrechtse Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

Dit item is verlopen op 22-01-2019.

Speelt u het klimaatspel met ons mee?

Het programma ‘Utrechtse Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal’, organiseert het klimaatspel voor gemeenteraad en inwoners. Hoe kunnen we de gemeente Utrechtse Heuvelrug klimaatneutraal maken?  Hoe worden we klimaatneutraal? Hoeveel duurzame warmte en elektriciteit gaan we daarvoor opwekken en waar en hoe gaan we dat doen? Vraagstukken die we als gemeente en regio tegenkomen op onze weg naar een klimaatneutrale en aardgasvrije gemeente en het bereiken van de klimaatafspraken in Parijs. De opgave voor duurzame energie kan alleen werkelijkheid worden door samenwerking binnen de regio en een gezamenlijk inzet van gemeente, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Het is belangrijk dat we hierover samen het gesprek voeren.

We nodigen u uit om samen met raadsleden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het ‘We-Energy Game’ te spelen. Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd: het gaat om jullie toekomst. Het doel van het spel is om samen zicht te krijgen op de omvang en de (ruimtelijke) impact van de opgave; de verschillende belangen en de dilemma’s en keuzes die de energietransitie met zich meebrengt. Tijdens het spel gaan we in groepen aan de slag met de opgave om de gemeente Utrechtse Heuvelrug klimaatneutraal te maken. Welke duurzame energiemix past het best? Spelers krijgen verschillende rollen: productie, mensen, planeet, winst, balans en wetgeving.

U bent van harte uitgenodigd om mee te spelen met het klimaatspel. Voor meer informatie over het spel kunt u terecht bij Lenny Putman via duurzaam@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Aanmelden voor het Klimaatspel

te downloaden

Locatie: Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn
Startdatum van het evenement 21-01-2019
Starttijd: 20:00
Eindtijd: 22:00
Top
Feedback?