Drie lezingen over ‘Ouderenmishandeling’

Zijn ouderen wel in veilige handen?

Bent u als oudere wel in veilige handen? U stelt zich deze vraag natuurlijk niet, want u woont in een dorp op de Utrechtse Heuvelrug. Dus wat heeft u te vrezen? Maar het misleiden van ouderen, financiële uitbuiting, verwaarlozing en zelfs lichamelijk geweld, samengevat onder het begrip ‘ouderenmishandeling’, komt overal voor. Ook in uw omgeving, blijkt uit statistische gegevens.

Daarom organiseert de ouderenvereniging Heuvelrug Senioren onder auspiciën van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug de komende maanden op drie verschillende dagen een lezing over dit onderwerp in Maarn, Leersum en Driebergen.

  • donderdag 13 april in het Trefpunt, Trompstaete 48 in Maarn
  • woensdag 24 mei in De Binder, Hoflaan 29 in Leersum
  • woensdag 14 juni in Nieuw Salem, De Lei 86 in Driebergen

De lezingen beginnen om 14.00 uur, de zalen zijn open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie/thee in de pauze. U hoeft zich niet aan te melden. Wilt u meer informatie vooraf dan kunt u bellen of mailen met Ton Beker 06 55 10 09 84 of info@heuvelrugsenioren.nl.

De lezingen worden ondersteund door de Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug.

De lezingen worden gehouden door Marianne Overberg, die al bijna 15 jaar de functie van vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris vervult bij de Stichting De Koperhorst in Amersfoort. Hierbij zijn o.a. ouderenmishandeling en onheuse bejegening (pesten) haar specifieke aandachtsgebieden.

Dat het belangrijke aandachtspunten zijn maakt Marianne duidelijk door te wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat jaarlijks naar schatting ruim 115.000 ouderen in Nederland, of anders gezegd meer dan vijf procent van de ouderen boven de 65 jaar, slachtoffer is geworden van ouderenmishandeling. “Dit betekent dus dat één op de twintig ouderen er mee te maken heeft”, zegt Marianne. “Maar dit zijn slechts de gevallen die bekend zijn geworden. In heel veel situaties wordt, om welke reden dan ook, geen melding gedaan of ruchtbaarheid gegeven aan de mishandeling, waardoor de onderzoekgegevens slechts een topje van de ijsberg vormen.”

De lezing gaat over de symptomen, signalen en nog veel meer zaken rond ouderenmishandeling, waarbij Marianne, o.a. met behulp van een rollenspel, voorbeelden geeft uit de praktijk en daarnaast hulpmiddelen aanreikt waar u wellicht iets aan heeft.