Vrijdag 30 juli is het Repair Café Driebergen open van 13.00-15.30 uur. Het Repair Café is elke laatste vrijdag van de maand in De Inloop, Oranjelaan 73.

Bij de Repair Café’s worden de COVID-19 maatregelen in acht genomen.