Praten over problemen vergroot kansrijke start van een kind

De gemeente Utrechtse Heuvelrug doet mee aan het landelijke actieprogramma Kansrijke start. Onderdeel van het actieprogramma is de campagne ‘Mamma- en Pappaliefde is…’ die nu van start gaat. Met deze campagne worden ouders geholpen om stress voor, tijdens en na hun zwangerschap te verminderen. Het bespreken van zorgen rondom bijvoorbeeld gezondheid, financiën of hun relatie vergroot de kans op een goede start van hun kind. De tijd vlak voor de conceptie tot het tweede levensjaar is cruciaal voor zowel de fysieke als mentale gezondheid in het latere leven van een kind. Stress kan ouders belemmeren warmte en genegenheid te geven en adequaat te reageren op wat hun kindje nodig heeft. De gemeente vormt hiervoor samen een lokale coalitie met GGD, huisartsen, geboorte- en jeugdgezondheidszorgaanbieders, volwassenen-ggz, de dorpsteams en andere betrokkenen om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te geven.

Eerste 1000 dagen rond de start van een kinderleven zijn cruciaal

De eerste 1000 dagen van een kind (voor de conceptie tot het 2e levensjaar) zijn cruciaal voor hun gezondheid op latere leeftijd. Een baby die de eerste 1000 dagen blootstaat aan stress, rook, slechte voeding of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan zijn of haar leven. Dat heeft grote invloed op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Het actieprogramma Kansrijke start werkt aan betere zorg en ondersteuning voor gezinnen in een kwetsbare situaties. Door problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, kunnen ouders tijdig worden ondersteund.

Meer rust en structuur helpt bij de start van een kinderleven

De campagne ‘Mamma- en Pappaliefde’ focust zich op stress voor, tijdens en na de zwangerschap en richt zich op ouders in een kwetsbare situatie en die zorgen hebben. Tijdens de campagne worden informatie gedeeld. Doel is (aanstaande) ouders aan te zetten om hun zorgen te delen en er niet mee te blijven zitten. Door met de verloskundige, kraamhulp, huisarts, praktijkondersteuner, consultatiebureau of het dorpsteam te praten over problemen kunnen ouders meer rust en structuur in hun leven brengen.

Zij kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de problemen en helpen bij het inschakelen van de juiste hulp voor bijvoorbeeld begeleiding bij de zwangerschap of opvoedkundige ondersteuning, het krijgen van huishoudelijke hulp of het onder controle krijgen van financiële problemen. 

Mamaliefde of papaliefde is…

“Er is geen liefde zo sterk als die van een ouder voor een kind. En alles dat je voor je baby of kind doet komt voort uit die liefde. Dingen die vanzelfsprekend zijn, zoals elke dag knuffelen. Maar ook dingen die niet makkelijk zijn, zoals het bespreken van je geld- of relatiezorgen. Hou je zorgen niet voor je maar praat erover met je huisarts, verloskundige, jeugdgezondheidszorg-arts of -verpleegkundige of een andere hulpverlener. Zodat je een handje geholpen kunt worden en met zo min mogelijk stress een goede start kunt maken met je kind in die belangrijke eerste jaren van het leven. Je doet het uit mamaliefde of papaliefde. Zodat jouw stress afneemt en jouw kindje daardoor een betere start maakt. In onze gemeente vormen we een sterke coalitie die zich inzet voor deze ouders. Door het samen te doen, krijgen meer kinderen een kansrijke start.”: aldus wethouder Chantal Broekhuis