Inwoners met een beperking, een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld individuele hulp voor meer zelfredzaamheid. Dat voorkomt eenzaamheid of verwaarlozing. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis wonen. 

Begeleiding kan individueel of in groepsverband worden aangeboden. Bijvoorbeeld woonbegeleiding, dagbesteding en logeerhuizen. De Sociale Dorpsteams bekijken met u welke begeleiding nodig is. Soms is een hulpdienst al een oplossing maar individuele begeleiding kan ook.

Heeft u begeleiding nodig?

Neem contact met ons op via (0343) 56 58 00. We gaan dan met u in gesprek welke hulp nodig is en hoe wij u hierbij kunnen helpen. Soms kunnen wij u snel helpen om een probleem op te lossen maar het kan ook zijn dat er meer gesprekken nodig zijn.

U heeft een toekenning voor begeleiding

We zoeken samen met u een zorgaanbieder die bij u past via de website www.zorgleverancierszou.nl(externe link). Hoe snel de zorgaanbieder kan starten verschilt. Soms is er een wachttijd. Wij kijken dan samen met u naar een andere aanbieder of zorgen ervoor dat er tijdens de wachttijd andere hulp geregeld wordt

Wel of geen eigen bijdrage

Of u zelf ook een deel van de kosten voor de hulp moet betalen hangt af van uw inkomen en persoonlijke situatie. Voor hulp vanuit de Jeugdwet wordt geen eigen bijdrage gevraagd.