In elke straat of woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, roddelen, een overhangende tak of de manier waarop een auto wordt geparkeerd. Soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit verandert dan niet alleen de sfeer thuis maar ook die in de buurt.

Als je in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een conflict hebt met je buren en er zelf niet uitkomt, kun je rekenen op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Daarbij treden goed getrainde vrijwillige bemiddelaars op als gespreksleiders.

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gratis. Ruim 75% van de conflicten wordt opgelost, een prachtig resultaat!

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een kwaliteitstoets ingesteld voor Buurtbemiddeling gericht op de uniformiteit, integriteit en zorgvuldigheid van uitvoering van de methodiek Buurtbemiddeling. Indien de kwaliteit op deze manier gewaarborgd is, ontvangen de projecten een erkenning.

Buurtbemiddeling Utrechtse Heuvelrug heeft onlangs de Plus-erkenning van het CCV ontvangen. De erkenning geldt 2 jaar. En voor een verlenging wordt er opnieuw getoetst.

Astrid Hofman, coördinator Buurtbemiddeling bij Welzin, is vanzelfsprekend trots op deze speciale blijk van waardering: "Dankzij de enthousiaste inzet van de vrijwillige buurtbemiddelaars heeft Buurtbemiddeling Utrechtse Heuvelrug de erkenning van het CCV ontvangen. Daarmee tonen wij aan dat we de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend hebben geïmplementeerd en de kwaliteit ervan in onze gemeente helemaal op orde is. Inwoners van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn kunnen gratis een beroep doen op Buurtbemiddeling in geval van vragen of hulp bij burenoverlast".

De kracht van buurtbemiddeling zit hem vooral in het herstellen van de communicatie tussen buren. Buurtbemiddelaars treden bemiddelend op tussen buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren zonder daarbij een oordeel te geven en zij zijn onpartijdig. De buurtbemiddelaars helpen de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is. Zo is de kans het grootst dat het probleem zich niet weer voordoet. Een buurtbemiddelaar doet zijn of haar werk vrijwillig. Daar staat tegenover dat de bemiddelaars een op maat gesneden 3-daagse training krijgen en regelmatig worden bijgeschoold. De bemiddelaars krijgen ondersteuning van de coördinator buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling vermindert de ervaren woonoverlast en vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen.

Voor meer informatie of wil je advies of gebruik maken van Buurtbemiddeling, kijk dan op www.problemenmetjeburen.nl of neem contact op via 033 46 92 420 of mail naar buurtbemiddeling@welzin.nl.

Bemiddelaars aan het woord

Didi: "Wanneer wij door de coördinator gevraagd worden naar mensen toe te gaan die een beroep hebben gedaan op buurtbemiddeling weten wij alleen in hele korte lijnen wat er speelt. We voeren als buurtbemiddelaars altijd samen de gesprekken. We benadrukken dat wij neutraal zijn en geen partij kiezen voor wie dan ook.

Door een luisterend oor te bieden en goed te vragen naar wat er speelt, proberen we inzicht te krijgen in de situatie. Vaak helpt het mensen al om hun verhaal eens rustig te vertellen en zich gehoord te voelen. Daar komen vaak emoties bij los. Soms zijn mensen al lange tijd bezig met een conflict of een ergernis. Vaak merk je dat onder boosheid angst, eenzaamheid of verdriet zit en dat er gaandeweg veel misverstanden zijn ontstaan die tot verharding van het conflict hebben geleid”. 

Sylvia: “Als buurtbemiddelaars stappen we iedere keer weer een nieuwe situatie in. Iedere casus is anders omdat ieder mens, en dus buur, verschillend is. De ene keer stap je binnen bij een jong gezin en de keer erop bij een alleenstaande oudere. Ook iedere buurt is verschillend en de woonomstandigheden verschillen sterk. Soms kom je bij buren die het voorheen goed met elkaar konden vinden maar waar in de loop van de tijd toch b.v. geluidsoverlast of een ergernis een rol is gaan spelen. Wat opvalt is dat de ene buur een situatie totaal anders ervaart dan de ander.

Bijvoorbeeld in een gehorige flat waar oudere mensen en jonge gezinnen bij elkaar wonen. Of een buur die veel vroeger opstaat vanwege het werk en daarbij geluiden maakt. De ene buur is weinig thuis of staat ook vroeg op en de ander is veel thuis en slaapt uit. Dat maakt een verschil in beleving.

Geheel afhankelijk van je ervaringen, persoonlijkheid, omstandigheden en contact met je buren ervaar je meer of minder last van bovenstaande. Wij proberen als bemiddelaars beiden buren aan één tafel te krijgen om beide kanten van het verhaal toe te lichten aan elkaar. Als het lukt om in gesprek te gaan is het altijd opvallend om te horen hoe anders men tegen dezelfde situatie aankijkt. We merken dat een bemiddelingsgesprek helpt om meer begrip te krijgen voor elkaar en gezamenlijk nieuwe afspraken te maken".

Didi: "Helaas lukt het niet altijd om tot een gezamenlijk gesprek te komen. In dat geval kunnen we helpen met het schrijven van een brief of het voeren van een coachend gesprek om toch te proberen te helpen om tot een mogelijke oplossing van een geschil te komen. Als buurtbemiddelaars hebben wij doorgaans al veel verschillende situaties en variaties aan geschillen meegemaakt. Dat maakt ons hopelijk goede luisteraars die niet oordelen maar buren graag helpen om te proberen gezamenlijk tot oplossingen te komen…".