Wij vinden het belangrijk te weten hoe inwoners de Wmo-ondersteuning ervaren. Daarom hebben we eind 2020 het cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. In totaal vulden 166 cliënten de vragenlijst in. De meeste van hen zijn tevreden met ondersteuning vanuit de Wmo. Uit het onderzoek blijkt ook dat het contact met het Sociaal Dorpsteam over het algemeen goed is. Het merendeel van de respondenten is positief over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Wij danken de cliënten voor het invullen van de vragenlijst en nemen de ervaringen mee bij de uitvoering.