Voor verschillende locaties van Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug zoeken wij een Consulent Jeugd (24-32 uur per week).

Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Sociale Dorpsteams. In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voeren wij taken uit op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Welzijn. We werken voor en samen met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en werken aan een sterke lokale samenleving. We geven advies en informatie, waarbij we aandacht hebben voor toeleiding tot informele ondersteuning. We bieden basishulp en leiden toe tot een Wmo- of Jeugdhulpvoorzieningen, jongerenwerk en indien nodig coördineren we de zorg en dienstverlening.  

Dit doen we vanuit drie dorpsteams met elk een eigen werkgebied. Omdat we een kleine organisatie zijn is er veel ruimte voor eigen initiatief, zijn we flexibel en kunnen we voortvarend handelen. Onze teams bestaan uit collega’s die daar sterk in zijn, zowel individueel als samen. We zijn de spin in het sociale web in onze dorpen.

Wat ga je doen?

Je hoofdtaak is goede ondersteuning tijdig en nabij mogelijk maken voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben. Meestal ga je op gesprek bij inwoners en onderzoek je samen wat er precies aan de hand is. Door een brede uitvraag op de zorgen en krachten breng je de situatie zo compleet mogelijk in kaart.  Je stelt samen met jeugdige en ouders een plan op maat op en biedt ondersteuning. Indien nodig coördineer je de zorg en zet je gespecialiseerde hulp in. Als consulent jeugd heb je nadrukkelijk een rol als de veiligheid van kinderen in geding komt en werk je daarin nauw samen met Veilig Thuis en/of SAVE.

Wie ben je?

Je bent een professional met een lerende en onderzoekende houding. Je kunt zelfstandig werken en weet ook op tijd hulp te vragen. Je kunt normaliseren, denkt in mogelijkheden en werkt empowerend. Je hebt ervaring met risico-inschatting, kennis van relevante hulpverleningstheorieën en methodieken. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.  Bij voorkeur heb je ervaring met het werken volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Ook heb je bij voorkeur ervaring met cultuursensitief werken en kun je je goed uitdrukken in het Engels.

Verder nog iets?

Jazeker! We verwachten dat je relevant en minimaal HBO-opgeleid en SKJ/BIG-geregistreerd bent. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je relevante werkervaring hebt. Het is een pre als je kennis en ervaring hebt van wet- en regelgeving op het gebied van Jeugdhulp en PGB.

Wat bieden wij?

Het betreft een functie voor één van de locaties Doorn, Amerongen of Driebergen. Bij ons ontvang je een prima salaris (schaal 9, cao Sociaal Werk), een individueel keuzebudget en mogelijkheden om je verder te professionaliseren via een loopbaanbudget. Daarnaast bieden we professionele én leuke collega’s die werken in integrale Dorpsteams en expertiseteams (WMO, Jeugd, jongeren), werkbegeleiding en intervisie. Ons streven is een langdurige werkrelatie aan te gaan. In eerste instantie ontvang je een jaarcontract, waarna deze wordt verlengd of zal worden omgezet tot een vaste aanstelling.  

Heb je interesse?

Wij kijken uit naar jouw reactie! Dit mag door het sturen van je CV en korte motivatie ter attentie van Mike Cretier (teamleider) via sollicitaties@samenopdeheuvelrug.nl.

Heb je nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Mike Cretier. Hij is telefonisch bereikbaar via 06 30 62 05 70

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.