Het is de Week van de Mantelzorg! Een mantelzorger verleent onbetaalde, intensieve zorg aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Dit kan een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn. Het gaat hier om meer hulp dan de gebruikelijke zorg die echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten kunnen bieden. Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk om de vaak moeilijke taak vol te houden.

In de eerste coronaperiode is het belang van mantelzorg weer bevestigd. Dagbehandeling viel veelal weg, kinderen of kleinkinderen konden niet komen om te helpen, huishoudelijke hulp werd afgezegd omdat inwoners bang waren voor besmetting. Dit zijn zo maar een paar redenen waarom mantelzorgers extra werden belast.

In deze aflevering van Ruggespraak - de podcast van gemeente Utrechtse Heuvelrug - wordt er gesproken met sociaal makelaar Bertine van den Bosch en mantelzorger Petra, die samen met haar zus zorgt voor hun moeder met dementie.

Luister deze aflevering op Spotify

 

Ruggespraak is ook beschikbaar op Google Podcasts.

Luister via Anchor.