Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De eigen bijdrage wijzigt van € 19 naar maximaal € 20,60 per maand. Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie.

Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2024 betaalt u maximaal een eigen bijdrage van € 20,60 per maand. Hoe u de eigen bijdrage betaalt verandert niet.

  • Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. In januari 2024 betaalt u de eigen bijdrage van december 2023. Dat bedrag is nog € 19. Vanaf februari schrijven we het nieuwe bedrag van uw rekening af. Dat is maximaal € 20,60
  • Maakt u het bedrag maandelijks zelf over? Of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas dan het bedrag op tijd aan

Betalen met automatisch incasso

U kunt de factuur van het CAK automatisch betalen. Dit regelt u met een machtiging. Kijk voor meer informatie op de pagina over automatisch betalen van het CAK(externe link).