Maakt u gebruik van een voorziening vanuit de Wmo? Sinds 1 januari 2020 betaalt u hiervoor een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Hiervoor ontvangt u een factuur van het CAK.

Het CAK zou deze facturen vanaf januari maandelijks versturen, maar technische problemen zorgden voor vertraging. Deze problemen zijn nu opgelost. U ontvangt binnenkort de factuur voor meerdere maanden tegelijk. Als het lastig is dit bedrag in één keer te betalen, kunt u contact opnemen met het CAK. Hieronder leest u daar meer over.

Als u in april en mei 2020 vanwege corona geen ondersteuning heeft gekregen, hoeft u over deze maanden geen eigen bijdrage voor de Wmo te betalen.

Gespreid betalen?

Wilt u de bijdrage liever in delen betalen? Dat is geen probleem. Neem contact op met het CAK zodra u de factuur heeft ontvangen en vraag een betalingsregeling aan. Een betalingsregeling kost u niets extra.

Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage?