Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals reiskosten. De gemeente komt mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet met een bijdrage van € 100 per jaar. Per zorgvrager wordt de financiële tegemoetkoming aan één mantelzorger toegekend. Informatie over aanvragen