De eigen kracht van inwoners versterken. Dat is het doel vanuit zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Het is van belang dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving en daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van hun eigen netwerk en mogelijkheden. Als dit niet lukt dan kan er vanuit de gemeente ondersteuning worden geboden, bijvoorbeeld bij de opvoeding of hulp in het huishouden. Voor deze ondersteuning is er lokale regelgeving opgesteld. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft deze regelgeving nu bijgesteld.
Veel van de wijzigingen zijn technisch van aard of formaliseren de werkwijzen die in de praktijk al werden gehanteerd. Het effect op inwoners zal dus beperkt zijn. Voor inwoners die al een voorziening vanuit de Wmo of jeugdhulp hebben, verandert er nu niets. Pas bij een nieuwe aanvraag of verlenging gelden de nieuwe regels.

Eén van de wijzigingen is het positioneren van het Familiegroepsplan, waarvan nu beschreven is hoe en wanneer het kan worden opgesteld en hoe inwoners daarbij geholpen kunnen worden. Wethouder Chantal Broekhuis: ,,In zo’n plan beschrijven inwoners met hulp van hun naasten welke problemen hun kind of gezin heeft en welke hulp nodig is. Het helpt om sneller een duidelijk beeld van hun situatie te krijgen en zo kunnen betrokkenen zelf meedenken en helpen aan een oplossing.”

In de Beleidsregels is opgenomen dat de (opleidingskosten voor een) hulphond niet worden vergoed, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de hulphond. Een blindengeleidehond, signaalhond en hulphond kunnen onder bepaalde voorwaarden vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Ook kan een aanvraag bij een fonds worden ingediend. En als iemand al gewend was om zelf huishoudelijke hulp in te kopen, vergoedt de gemeente die hulp niet automatisch wanneer er beperkingen optreden. Wethouder Hans Waaldijk: ,,We doen er alles aan om onze inwoners - binnen de financiële uitdagingen - passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden.”