De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen, sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Ook die kinderen van wie de ouders geen of weinig geld hebben voor de contributie. Daarvoor heeft de gemeente een samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Met de huidige inflatie en hoge energiekosten kan het steeds moeilijker zijn om geld vrij te maken voor sport- of cultuuractiviteiten voor kinderen of voor zwemlessen. Mogelijk gaat dit ook om uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zorgt ervoor dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, of overweegt de zwemlessen uit te stellen, onderzoek dan of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor gezinnen met een laag inkomen (tot ongeveer 120% bijstandsniveau). Naast zwemles is het nu ook mogelijk om tegelijkertijd een vergoeding te vragen voor een sport- of cultuuractiviteit. 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen de zwemles, de contributie voor de sportvereniging of het lesgeld van de cultuurinstelling en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Sporten via het Jeugdfonds

Voetbal, judo of een heel andere sport die uw kind graag wil beoefenen? Bewegen is belangrijk, net als de sociale kant van samen sporten. Voorkom dat een kind door het gebrek aan financiële middelen niet kan sporten.

Kunst en Cultuur via het Jeugdfonds

Muziek, toneel, schilderen of een heel andere deelname aan culturele of kunstzinnige activiteiten? Geef een kind de kans zijn talenten te ontplooien en laat een gebrek aan financiële middelen die ontwikkeling niet in de weg staan.

Zwemles via het Jeugdfonds

Alle kinderen moeten de kans krijgen om te leren zwemmen. Via het Jeugdfonds is het mogelijk een aanvraag te doen voor diplomazwemmen A + B. Het gehele traject wordt vergoed.

Hoe werkt het?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. U doet uw aanvraag via www.kieseenclub.nl. Er wordt contact met u opgenomen. Of u gaat naar Grip op Geld in Doorn, Driebergen of Amerongen. Het Sociaal Dorpsteam helpt u met de aanvraag
  2. Voor de vergoeding gaan we uit van maximum bedrag van € 250 voor sport en € 475 voor cultuur
  3. Na goedkeuring kan het kind zich aanmelden bij de sport- of cultuuraanbieder
  4. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de aanbieder. Ouders/verzorgers ontvangen zelf geen geld
  5. Er kan ook een vergoeding zijn voor sportkleding, -attributen, muziekinstrumenten etc.