Mogelijk kunt u studietoeslag ontvangen. De studietoeslag is er voor inwoners die door een fysieke of psychische beperking geen bijbaan naast hun studie of opleiding kunnen hebben. Om deze studietoeslag te ontvangen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U heeft door een blijvende medische beperking geen inkomsten naast uw studie of opleiding. Als het nodig is, stellen wij dit vast na advies van een deskundige.

Hoogte en duur studietoeslag

Het bedrag dat u aan studietoeslag kunt ontvangen, hangt af van uw leeftijd. Heeft u recht op een studietoeslag? Dan ontvangt u elke maand een geldbedrag. Per leeftijd gaat het om de volgende bedragen:

  • 15 jaar: € 93,00 per maand
  • 16 jaar: € 106,00 per maand
  • 17 jaar: € 122,00 per maand
  • 18 jaar: € 154,00 per maand
  • 19 jaar: € 185,00 per maand
  • 20 jaar: € 246,00 per maand
  • 21+ jaar: € 307,00 per maand

Aanvragen en aanvraagformulier

Op www.rsdkrh.nl/studietoeslag(externe link) kunt u het aanvraagformulier vinden. Vul het formulier in en mail dit met de gevraagde bewijsstukken naar backofficePRO@rsdkrh.nl of via de post naar:

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, T.a.v. Team inkomen, Postbus 13, 3700 AA Zeist.

Vragen

Heeft u vragen over de studietoeslag? Neem dan contact op met de Regionale Sociale Dienst via (030) 69 29 500 of info@rsdkrh.nl.