Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar met psychische problemen waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. Jeugd-ggz is erop gericht de psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

De huisarts, jeugdarts of een consulent van het Sociale Dorpsteam kan uw kind verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. De behandelingen vaak in de vorm van gesprekken kunnen thuis of op locatie, bijvoorbeeld op school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen of voor een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek.

Informatie of aanvragen?

Heeft u behoefte aan informatie of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Neem dan contact op met de Sociale Dorpsteams.

De consulent of huisarts zoekt samen met u een zorgaanbieder die bij u past via de website www.zorgleverancierszou.nl. Wanneer de zorgaanbieder kan starten verschilt. Soms is er een wachttijd. Dan kan de consulent met u bekijken of een andere aanbieder wenselijk is of dat er tijdens de wachttijd wat anders geregeld moet worden.