Voor onze locatie Doorn van Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug zoeken wij een: Jongerencoach (28-32 uur per week).

Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Sociale Dorpsteams. In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voeren wij taken uit op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Welzijn. We werken voor en samen met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en werken aan een sterke lokale samenleving. We geven advies en informatie, waarbij we aandacht hebben voor toeleiding tot informele ondersteuning. We bieden basishulp en leiden toe tot een Wmo- of Jeugdhulpvoorzieningen, jongerenwerk en indien nodig coördineren we de zorg en dienstverlening.  
Dit doen we vanuit drie dorpsteams met elk een eigen werkgebied. Omdat we een kleine organisatie zijn is er veel ruimte voor eigen initiatief, zijn we flexibel en kunnen we voortvarend handelen. Onze teams bestaan uit collega’s die daar sterk in zijn, zowel individueel als samen. We zijn de spin in het sociale web in onze dorpen.

Wat ga je doen?

Binnen het jongerenwerkteam geven 6 collega’s vorm aan het jongerenwerk in de 4 jongerencentra; we werken daarnaast ambulant op straat en realiseren de maatschappelijke stages. Bovendien ontwikkelen we samen met de jeugdconsulenten jongeren coaching en jongerenwerk op school. 
 
Een belangrijk onderdeel van je werk is het leggen van contact en het sturen op gedrag van (groepen) jongeren met een verschillende culturele achtergrond. Je hebt samen met collega’s de taak jongeren uit te dagen tot het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Dit doe je door in de jongerenlocatie, op straat en op school contacten te onderhouden. Je ontwikkelt en onderhoudt een breed formeel en informeel netwerk in de wijk. Jij biedt individuele coaching aan en kijkt met een ontwikkelingsgerichte blik naar de jongere en zijn context. Waar nodig zoek je de samenwerking en afstemming met sportorganisaties, hulpverlening, politie of gemeente. In deze functie gaat het over contacten leggen met specifieke groepen, w.o. jongeren met geen of weinig netwerk en jongeren op een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

Wie ben je?

Je bent geschikt voor deze functie als je een open, stevige en enthousiaste persoonlijkheid hebt. Je hebt een hart voor jongeren en je kunt op een natuurlijke en duidelijke manier grenzen stellen. Je spreekt jongeren aan en bent betrokken en consequent. Je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt een coachende manier van werken.

Je bent een denkende doener; dit houdt in dat je praktisch ingesteld bent en dat je doordacht en welbewust handelt. Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met verschillende (groepen) jongeren, je weet hoe je kunt aansluiten bij hun denk- en belevingswereld en hoe je hen kunt motiveren en activeren. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, thema’s die actueel zijn en weet hierop in te spelen.

Je weet dat je een rolmodel voor de jongeren kunt zijn en je wilt en kunt die rol vervullen. Je werkt op die momenten dat jongeren aanwezig zijn en dat betekent dus zowel ‘s avonds als overdag en incidenteel in het weekend.

Verder nog iets?

Ja zeker! We verwachten dat je een relevante HBO-opleiding hebt afgerond (of aan het afronden bent). Daarnaast vinden we het belangrijk dat je minimaal 2 jaar ervaring hebt in een soortgelijke functie. Natuurlijk heb je affiniteit met risicojongeren en werk je zowel graag in de buurt, als in het jongerencentrum en op scholen. Je bent flexibel in het werken op min 2 avonden en sporadisch in het weekend.

Wat bieden wij?

Het betreft een functie voor de locatie Doorn-Maarn-Maarsbergen. Bij ons ontvang je een prima salaris (schaal 8, cao Sociaal Werk), een individueel keuzebudget en mogelijkheden om je verder te professionaliseren via een loopbaanbudget. Daarnaast bieden we professionele én leuke collega’s die werken in integrale Dorpsteams en expertiseteams (WMO, Jeugd, Jongeren), werkbegeleiding en intervisie. Ons streven is een langdurige werkrelatie aan te gaan. In eerste instantie ontvang je een jaarcontract, waarna de mogelijkheid bestaat dat deze wordt verlengd of zal worden omgezet tot een vaste aanstelling.

Heb je interesse? 

Wij kijken uit naar jouw reactie! Dit mag door het sturen van je CV en korte motivatie ter attentie van Mike Cretier (teamleider). Solliciteren kan via sollicitaties@samenopdeheuvelrug.nl.  

Heb je nog vragen? 

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Mike Cretier (Teamleider) op telefoonnummer 06 30 62 05 70.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.