Als u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Sociale Dorpsteams. Zij kijken samen met u welke mantelzorgondersteuning nodig is.

Aanvragen mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd bij de Sociale Dorpsteams bij u in de buurt of door het ‘Aanvraagformulier mantelzorgcompliment’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Als mantelzorger hoeft u niet zelf in onze gemeente te wonen maar de zorgvrager wel.

Aanvragen kan vanaf 1 september tot 1 februari. Dan staan de aanvraagformulieren ook online. Wanneer er een mantelzorgcompliment is toegekend betalen wij deze aan het eind van het jaar uit. Of later wanneer de aanvraag later is ingediend.

Aanvragen financiële tegemoetkoming

De financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij de Sociale Dorpsteams. De aanvrager mag één mantelzorger aanwijzen die voor de financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. 

Aanvragen respijtzorg, mantelzorgvrijwilliger en mantelzorgmakelaar

Wilt u een beroep doen op respijtzorg, een mantelzorgvrijwilliger of een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met de Sociale Dorpsteams. Zij kunnen samen met u kijken welke ondersteuning nodig is.