Als u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Sociale Dorpsteams. Zij kijken samen met u welke mantelzorgondersteuning nodig is.

Aanvragen mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd bij de Sociale Dorpsteams bij u in de buurt of door het ‘Aanvraagformulier mantelzorgcompliment’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Als mantelzorger hoeft u niet zelf in onze gemeente te wonen maar de zorgvrager wel.

Aanvragen kan vanaf 1 september tot en met 31 december 2021. Dan staan de aanvraagformulieren ook online. Wanneer er een mantelzorgcompliment is toegekend betalen wij deze aan het eind van het jaar uit. Of later wanneer de aanvraag later is ingediend. 

Mantelzorgcompliment jonge mantelzorger  Mantelzorgcompliment 23 jaar en ouder

Aanvragen financiële tegemoetkoming

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals reiskosten. De gemeente komt mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet met een bijdrage van € 100 per jaar. Per zorgvrager wordt de financiële tegemoetkoming aan één mantelzorger toegekend. De financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij de Sociale Dorpsteams.

Aanvragen respijtzorg, mantelzorgvrijwilliger en mantelzorgmakelaar

Wilt u een beroep doen op respijtzorg, een mantelzorgvrijwilliger of een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met de Sociale Dorpsteams. Zij kunnen samen met u kijken welke ondersteuning nodig is.