In december 2020 heeft het college besloten om de functie onafhankelijke vertrouwenspersoon voorlopig te blijven invullen tot juli 2021 om zo de continuïteit te waarborgen. Vanaf januari 2021 heeft de gemeente een nieuw onafhankelijke vertrouwenspersoon, Wilma Boer. Wilma volgt José van den Berg op die eerder deze functie uitvoerde.

Inwoners kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht voor vragen over genomen besluiten of klachten binnen het Sociaal Domein.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon Zorg en Ondersteuning heeft om de twee weken op woensdagochtend spreekuur van 10.30 uur tot 13.30 uur.  Het eerste telefonische spreekuur is op woensdag 3 februari. Ook buiten de spreekuren kunnen inwoners contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wilma Boer is bereikbaar op telefoonnummer 06 12 44 39 56 of per mail: wilma.boer@inz-outz.nl.

Het besluit over de definitieve voortzetting en invulling van deze functie wordt genomen als de resultaten van het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) bekend zijn. Zij onderzoeken de samenwerking tussen gemeente, de Sociale Dorpsteams en partners bij complexe casuïstiek.