In de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp is beschreven hoe deze onderwerpen juridisch geregeld zijn in onze gemeente. Als u een aanvraag doet op maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp, wordt uw aanvraag getoetst aan de hand van de regels die in de verordening staan vastgelegd.