Kunt u een vergoeding krijgen voor hoge zorgkosten?

Als u hoge zorgkosten heeft en een inkomen tot maximaal 150% van het wettelijk minimumloon, komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 300 per jaar. Via een korte vragenlijst ziet u of u aan de voorwaarden voldoet: www.samenopdeheuvelrug.nl/regeling-bij-hoge-zorgkosten. Als dit zo is, kunt u de aanvraag direct doen met uw DigiD. Aanvragen kan tot 1 april 2023.

Om de bijdrage te ontvangen, bent u in ieder geval 18 jaar of ouder en heeft u inkomsten uit werk of uitkering (geen studiefinanciering). De eigen bijdrage aan het CAK voor een Wmo- of Wlz-voorziening kan worden vergoed. U heeft geen collectieve aanvullende zorgverzekering van de gemeente via DSW.

In bijzondere situaties kan bij aantoonbare meerkosten ook nog € 250 extra per jaar worden ontvangen. Dit is ook mogelijk als u een collectieve aanvullende zorgverzekering via DSW heeft. Samen komt de totale vergoeding voor hoge zorgkosten op maximaal € 550,- per jaar.

Wilt u weten of u dit ook kunt ontvangen? Of zoekt u hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het Sociale Dorpsteam van uw dorp of loop eens binnen bij Grip op Geld:

  • Amerongen: dinsdag 14.00-16.00 uur in de Bibliotheek, Allemanswaard 51
  • Doorn: donderdag 10.00-12.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2
  • Driebergen: dinsdag 10.00-11.30 uur in de Bibliotheek, Hoofdstraat 164