Kunt u zich door een ziekte, een beperking of door ouderdom niet meer zelfstandig verplaatsen? In de Sociale Kaart(externe link) staan de organisaties, die in uw dorp een rolstoel kunnen leveren. Bent u hier niet voldoende mee geholpen? Dan kunnen wij u helpen door samen met u te zoeken naar een oplossing.

Neem contact op met de Sociale Dorpsteams. Een consulent van de Sociale Dorpsteams gaat met u in gesprek. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. Samen kijkt u dan wat voor u de beste oplossing is. Soms kan dit via een algemene hulpdienst, soms met individuele hulp: dit kan een rolstoel zijn, een aanpassing aan uw rolstoel of een geldbedrag voor de aanschaf van een rolstoel (persoonsgebonden budget). Soms kunt u een aanvraag doen voor een rolstoel.