De Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug (VWUH) zoekt per 1 januari 2024 een Algemeen Bestuurslid.

Wat doet de Stichting VWUH?

Zij biedt maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een verblijfsvergunning (statushouders), die een woning in de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangeboden hebben gekregen: wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.

De gemeente heeft deze taak aan hen overgedragen. En verleent een subsidie. Vrijwilligers verzorgen onder leiding van een coördinator deze begeleiding. Onder andere in de vorm van spreekuren. Het kantoor van de stichting zit in het Cultuurhuis in Doorn.

Wat is de rol van het bestuur?

Het bestuur heeft 5 bestuursleden en vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Het bestuur stelt het beleid vast en onderhoudt de contacten met de gemeente. Drie keer per jaar is er overleg met de gemeente over de voortgang van de activiteiten.

De Stichting VWUH beheert ook de Stichting Noodfonds VWUH. Vluchtelingen in de gemeente kunnen in geval van financiële nood een beroep doen op het Noodfonds.

Wat vragen we van het nieuwe bestuurslid?

Zo mogelijk bestuurlijke en/of politieke ervaring en affiniteit met de doelgroep en met vrijwilligerswerk. Tijdsinvestering: gemiddeld enkele uren per week.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, Annemieke Zevenhuijzen:

  • E-mail: bestuur@vwuh.nl
  • Telefoon: 06 29 54 73 25
  • Website: www.vluchtelingenwerkgroeputrheuvelrug.nl

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 27 oktober reageren via bestuur@vwuh.nl.