Heeft u ervaring met het gebruik van minimaregelingen en wilt u vertellen hoe dat is? Uw ervaring of mening telt!

De gemeente evalueert het minimabeleid en dat willen we niet alleen doen. Zonder uw ervaring weten wij niet welke regelingen er wel en niet werken en wat u nodig heeft.

Wij zoeken

Inwoners die gebruik maken van minimaregelingen (of er in de afgelopen twee jaar gebruik van hebben gemaakt) en hun ervaringen anoniem willen delen. Wij nemen uw ervaring mee voor het toekomstig minimabeleid.

Meedoen?

Onderzoeksbureau K2 houdt de interviews met inwoners. Aanmelden kan bij Mehri van K2. Er wordt een fysiek interview ingepland met één van de onderzoekers van K2. Het interview is volledig anoniem, uw naam en gegevens worden nergens opgeslagen. Het interview wordt ook niet afgenomen door medewerkers van de gemeente.

U kunt uw contactgegevens doorgeven via: