Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om een andere zorgverzekering kiezen. Mensen met een minimuminkomen, of net iets meer, kunnen gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt. De CAZ bestaat uit een basis- en een aanvullende zorgverzekering. De premie is lager dan normaal omdat de gemeente een deel meebetaalt. Meer zorgverzekering, voor minder premie dus. De Regionale Sociale Dienst regelt de CAZ ook namens onze gemeente.

Verschillende pakketten

Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering heeft de RSD zorgverzekeraar DSW geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee verschillende pakketten aan. Inwoners die gebruik willen maken van de CAZ bepalen zelf hoe uitgebreid hun aanvullende verzekering is en dus hoeveel premie zij moeten betalen. Op de website www.gezondverzekerd.nl(externe link) kunnen de gemeentelijke pakketten worden vergeleken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland. Ook kan daar direct een aanmelding worden ingediend.

Aanmelden

Op de website www.gezondverzekerd.nl(externe link) kunnen inwoners nagaan of ze in aanmerking komen voor de CAZ en direct een aanvraag indienen. Wie wil overstappen, maar moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier, kan de hulp inschakelen van de Formulierenbrigade van de RSD via 030 692 95 00.

Overstappen voor 1 januari

Inwoners die gebruik willen maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering doen er verstandig aan om vóór 1 januari de oude zorgverzekering op te zeggen en tegelijk de nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Dat kan via www.gezondverzekerd.nl(externe link) door aan te geven gebruik te willen maken van de overstapservice. De oude zorgverzekeraar krijgt dan automatisch bericht van de afmelding.

Meer informatie?

Bezoek de website www.rsdkrh.nl(externe link). Daar staat informatie over de collectieve aanvullende zorgverzekering. Bijvoorbeeld hoe u zich kunt aanmelden en waar u terecht kunt voor meer informatie of hulp bij uw aanmelding.