De gemeenteraad heeft wethouder Hans Waaldijk verzocht zich in te spannen voor inwoners die een uitkering ontvangen van de Regionale Sociale Dienst (RSD) en die een gift ontvangen. De wethouder gaat zich hiervoor inzetten. De RSD verstrekt uitkeringen voor onze gemeente.

Een extra gift kan juist in deze coronatijd welkom zijn. Inwoners van de gemeente met een uitkering van de RSD moeten de ontvangst van een gift altijd melden bij de RSD. De RSD kijkt vervolgens of de gift wordt vrijgelaten of gekort moet worden op de uitkering. Sinds 15 december 2020 zijn de beleidsregels van de RSD over het vrijlaten van giften veranderd. Deze beleidsregels geven sinds kort meer ruimte om te kijken naar ieders persoonlijke situatie. Soms heeft de gift geen invloed op de uitkering en soms wel. De beleidsregels van de RSD over het vrijlaten van giften staan op: www.rsdkrh.nl.

Naast de vraag of de gift vanuit de bijstand behouden mag worden, kan een gift ook invloed hebben op andere tegemoetkomingen, zoals zorgtoeslag. Ook is het belangrijk na te gaan of er geen belasting hoeft te worden betaald over de gift. Een belastingvrije gift geven kan tot ongeveer € 2.000,- per jaar. (meer informatie over belastingvrijegiften vindt u via de belastingdienst).

Informatie

Voor vragen over uw uitkering of over giften kunt u contact opnemen met de RSD. De RSD is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur: (030) 69 29 500.

U kunt ook mailen: info@rsdkrh.nl.