Jaarlijks organiseren de Sociale Dorpsteams samen met de sociaal makelaars en de gemeente de Week van de Mantelzorg. Alle mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn en degenen aan wie zij mantelzorg verlenen worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Ieder jaar staat een ander thema centraal.