Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben, kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Zij moeten actie ondernemen. Daarom probeert Toeslagen deze huurders tussen juni en september alsnog te bereiken.

Voor advies en hulp bij het aanvragen kunnen inwoners terecht bij de inlopen Grip op Geldzaken in Driebergen, Doorn en Amerongen. U kunt ook bellen (0343) 56 58 00. Dit nummer is iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00-13.00 uur.