Asielzoekers mogen nu het hele jaar werken (was tot voor kort 24 weken per jaar). Deze verandering biedt werkgevers, met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, een kans voor het invullen van vacatures. Bij het bieden van een arbeidsovereenkomst vraagt de werkgever een tewerkstellingsvergunning aan.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat asielzoekers en statushouders die nog op het AZC wonen zich kunnen ontwikkelen, integreren en zich voorbereiden op hun toekomst. Wij vinden dit passen bij een menswaardige asielopvang. Werken draagt daaraan bij, geeft invulling aan de dag en verhoogt het welbevinden. 
Het duurt vaak lang voordat asielzoekers weten of zij een verblijfsvergunning krijgen. Als zij al die tijd niet werken, dan vergroot dit de afstand tot de arbeidsmarkt. Zelfs als iemand uiteindelijk geen vergunning krijgt, geeft een doorgemaakte ontwikkeling nieuwe kansen in het land van herkomst.

Pilot Jobhunting@AZC

De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Regionaal Mobiliteitsteam (samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers) de pilot Jobhunting@AZC gestart om bewoners van asielzoekerscentra te helpen om een baan vinden. Samen proberen zij de bewoners die willen werken in contact te brengen met potentiële werkgevers.

Deze groep al op het AZC begeleiden naar werk biedt voordelen. De bewoners krijgen een goed beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ze leren vroegtijdig de Nederlandse taal en (werk-)cultuur kennen en krijgen de mogelijkheid een netwerk op te bouwen. Daarnaast geven bewoners vaak ook aan het fijn te vinden om iets te kunnen doen in plaats van de dagen door te brengen op het AZC.

Op zoek naar lokale werkgevers

De jobhunter van AZC Leersum is op zoek naar vacatures bij lokale werkgevers voor asielzoekers en statushouders die op het AZC in Leersum wonen. Het is voor de bewoners belangrijk dat het werk met de fiets, lopend of met weinig OV-kosten bereikt kan worden.

Contact met de jobhunter

Heeft u nu of in het toeristenseizoen vacatures? Wilt u meert weten over de mogelijkheden om asielzoekers in dienst te nemen? Neem dan contact op met jobhunter Mohamed Abdi via jobhunters@muwd.nl.