Ga naar de homepage van Samenopdeheuvelrug

Over ons

Wij zijn de Sociale Dorpsteams. We denken met u mee wanneer het met u of uw gezin wat minder goed gaat. Samen zoeken we naar oplossingen die bij uw situatie passen. Met elkaar, voor elkaar.

Sociale Dorpsteams

Wanneer u zich eenzaam voelt, schulden hebt, vragen hebt over de opvoeding van uw kind of thuis ondersteuning kan gebruiken. De Sociale Dorpsteams ondersteunen u en denken met u mee. Wij nemen het niet van u over, u blijft altijd zelf aan het stuur. Dat vinden wij erg belangrijk. Onze consulenten weten veel van onderwerpen als jeugdhulp, opvoeding, welzijn en ouderenzorg. En ze hebben veel kennis over lokale vrijwilligers en organisaties. 

U krijgt een afspraak met een consulent die de juiste ervaring heeft met betrekking tot uw situatie.

Iedereen doet mee!

Wij willen dat iedereen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoveel mogelijk kan meedoen. Daar zetten wij ons voor in. Hebt u steun nodig? Wij zoeken samen met u en uw omgeving naar passende oplossingen. We streven ernaar om het welzijn en de zelfstandigheid van onze inwoners te versterken en te behouden.

Terugblik

In 2015 werd naast de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ook de participatiewet en de jeugdwet door de Overheid overgeheveld werd naar de gemeentes. In 2015 werden de Sociale Dorpsteams opgericht. Er werken veel medewerkers die destijds vanuit hun werkgever waren geplaatst, zoals mensen uit maatschappelijk werk, jeugdzorg, psychiatrie en verslavingszorg. Er zijn dorpsteams in Driebergen, Maarn, Amerongen, Doorn en Leersum.

In 2017 zijn de Sociale Dorpsteams ondergebracht in een zelfstandige stichting: Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug. Ook het welzijnswerk is aangesloten. Vanwege de brede kennis, ervaring en netwerkcontacten kan er snel gewerkt worden. Elsbeth Vogel- de Groot is directeur van de Stichting, die ongeveer vijftig medewerkers heeft.

Missie en Visie

Missie

Het leven zit vol uitdagingen. En voor sommige inwoners zijn de uitdagingen groter dan voor een ander. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van de Utrechtse Heuvelrug hun weg vinden in de samenleving. Dat iedereen erbij hoort en meedoet.

Visie

Als Sociale Dorpsteams kennen we de dorpen en zijn we zichtbaar voor de inwoners. We ondersteunen inwoners om naar elkaar om te kijken, zodat er een sterkere buurt ontstaat. We verbinden en inspireren organisaties en mensen in een dorpsnetwerk van vrijwilligers, mantelzorgers, formele en informele ondersteuning en specialistische (zorg)organisaties om de sociale kwaliteit in een dorp te versterken. Wij geven daarmee uitvoering aan het gemeentelijke beleid van de Utrechtse Heuvelrug.

Wij doen wat nodig is. We werken samen met dorpsnetwerk om tot passende oplossingen te komen. Onze inzet is erop gericht dat iedereen weer de touwtjes maximaal in handen heeft of weer in handen krijgt. Ons uitgangspunt is kijken waar de inwoner zelf kansen ziet. We luisteren naar de vraag van de inwoner of helpen deze samen te formuleren. We kijken naar de mogelijkheden, eventuele beperkingen en problemen.

Vanuit hier zoeken we naar de juiste hulp voor de vraag. We gaan voor een duurzame oplossing door te kijken wie vanuit het netwerk langdurig betrokken kan zijn en lossen zoveel mogelijk op in het gewone leven. Hierbij geven we ook soms gewoon praktische tips. We staan naast de inwoner en ondersteunen tijdelijk om passende hulp te organiseren. Zodat iedere inwoner erbij hoort en meedoet!

Met elkaar, en voor elkaar.

Onze doelen

  • Versterken van de sociale basis
  • Benutten van aanwezige krachten en talenten in de dorpen. Samenwerken met mensen en organisaties om dit te bereiken
  • Organiseren van toegang tot zorg
  • Inwoners krijgen passende ondersteuning en zorg. Hulp en ondersteuning wordt integraal samen met het gezin ingezet en sluit aan bij de eigen kracht van de inwoner. Op deze wijze wordt vormgegeven aan de transformatie van het Sociaal domein
  • Uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein
  • Fungeren als ogen en oren van de gemeente in de dorpen. Samen met de gemeente signaleren en duiden van maatschappelijke ontwikkelingen op basis van trendanalyses. We leveren input op het beleid van de gemeente en gaan we samen op zoek naar een passend antwoord of aanbod.