Gedragswetenschapper (24-32 uur per week)

Voor onze Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug zoeken wij een Gedragswetenschapper (24-32 uur per week). Als gedragswetenschapper ben je gekoppeld aan één of meerdere dorpsteams die je integraal ondersteunt. Oftewel, je ondersteunt alle consulenten binnen het dorpsteam die zich inzetten voor cliënten van -9 maanden tot en met 100 jaar en waarbij sprake is van complexe problematiek. Je bent verbindend, analytisch en hebt een duidelijke visie voor ogen.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Sociale Dorpsteams. In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voeren wij taken uit op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Welzijn. We werken voor en samen met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug, verzorgen het jongerenwerk en werken aan een sterke lokale samenleving. We geven advies en informatie, waarbij we aandacht hebben voor toeleiding tot informele ondersteuning. We bieden basishulp en leiden toe tot een Wmo- of Jeugdhulpvoorzieningen en indien nodig coördineren we de zorg en dienstverlening. 

Dit doen we vanuit drie dorpsteams met elk een ‘eigen’ werkgebied. Omdat we een kleine organisatie zijn, is er veel ruimte voor eigen initiatief, zijn we flexibel en kunnen we voortvarend handelen. Onze teams bestaan uit collega’s die daar sterk in zijn, zowel individueel als samen. We zijn de spin in het (sociale) web in ‘onze’ dorpen.

Wat is het doel van de functie?

De gedragswetenschapper is gekoppeld aan een integraal dorpsteam. Je biedt dus zowel generalistische ondersteuning als vakspecialistische ondersteuning op gebied van jeugd. Aangezien de consulenten ook te maken hebben met vragen vanuit andere doelgroepen in de samenleving is kennis van het sociale domein wenselijk. Je bent voor de consulenten bereikbaar en benaderbaar voor diverse vragen over hun eigen casussen; door zichtbaar te zijn op de locaties bevorder je het tot stand komen van het contact met hen. Jouw betrokkenheid gedurende diverse trajecten verloopt hierdoor natuurlijk.

Een belangrijk onderdeel van je werk is het voorzitten en begeleiden van de verschillende (integrale) casuïstiekgroepen van een dorpsteam. Daarnaast verzorg je binnen het team de caseloadbesprekingen en geef je voorlichting met als doel de deskundigheid te vergroten. Op deze wijze lever jij een bijdrage aan de kwaliteit van de uitvoering binnen de Sociale Dorpsteams.  

De professionals blijven zelf verantwoordelijk voor de casuïstiek en betrekken de gedragswetenschapper wanneer dat nodig is bij het nemen van kernbeslissingen, bij complexe situaties en in alle gevallen waarbij onveiligheid dreigt.

Je neemt daarnaast actief deel aan relevante externe overleggen en bouwt aan een netwerk voor inhoudelijke ontwikkeling, beleid en methodieken.

Noodzakelijk voor deze functie

  • Een wo-diploma (Orthopedagogiek of Ontwikkelingspsychologie)
  • Een SKJ registratie
  • Focus, affiniteit en ervaring met de integrale doelgroep (volwassenen en jeugd) en minimaal 2-4 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie (ervaring binnen de jeugdbeschermings-keten is een pre)
  • Kennis van het jeugdhulpsysteem, de jeugdhulpketen en relevante wet- en regelgeving
  • Kennis van wet- en regelgeving in sociaal domein, waaronder Beschermd Wonen en de Wlz
  • Kennis van onderzoeksmethoden- en technieken en van procedures- en richtlijnen

Wat zoeken wij?

Een gedragswetenschapper met een duidelijke visie op normaliseren en deze ook kan overbrengen op anderen. Die een proactieve, enthousiaste en betrokken houding heeft en zo verbinding kan leggen met collega’s intern en extern. Je staat stevig in de schoenen in een dynamisch werkveld en ervaart het werken met tegengestelde belangen als een aangename uitdaging.

Een professional die in staat is rust en overzicht te bewaren ondanks de ernst of spoed van de situatie. Die besluitvaardig is bij het nemen van kernbeslissingen en constructief meedenkt over de interventies die moeten worden ingezet.

Wat bieden wij?

Wij bieden een leuk team met enthousiaste collega’s en afwisselend en verantwoordelijk werk dat ertoe doet. Deze functie is gewaardeerd in Schaal 10 CAO Sociaal Werk.

Heb je interesse?

Wij kijken uit naar jouw reactie! Dit mag door het sturen van je cv en korte motivatie ter attentie van Elsbeth Vogel (directeur-bestuurder). Solliciteren kan via sollicitaties@samenopdeheuvelrug.nl.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Mirèl Soer (a.i. HR-adviseur). Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 23 48 39 85. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Hendriët Borreman (Teamleider) op telefoonnummer 06 23 00 04 29.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.