Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug zoekt vrijwilligers voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen

Vanwege de verhoogde taakstelling (het aantal te huisvesten statushouders in relatie tot het aantal inwoners in de gemeente) die alle gemeentes van de overheid hebben doorgekregen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons maatschappelijk begeleidingsteam komen versterken. Die zich willen inzetten voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die in onze gemeente komen wonen.

U krijgt de kans om mensen uit verschillende culturen te leren kennen. 

Als maatschappelijk begeleider helpt u vluchtelingen hun zelfstandigheid weer terug te krijgen. U hebt contact met instanties, zoals zorgverzekeraar of school. U biedt een luisterend oor. Eén keer per week draait u een spreekuur op kantoor. U komt te werken in een ervaren en enthousiast team. Natuurlijk helpen wij u op weg door u te begeleiden en met deskundigheidsbevordering. 

Tijdsinvestering: gemiddeld 8 uur per week.

Taakomschrijving

  • Cliënten ondersteuning bieden bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen gedurende twee jaar
  • Helpen bij het invullen van formulieren
  • Begeleiden bij de aanmelding en inschrijving bij verschillende instellingen, zoals gemeente, woningbouwcorporatie, zorgverzekeraar en school
  • Een vertrouwensband opbouwen met de cliënt en haar/hem een luisterend oor bieden
  • Digitaal dossier opbouwen en bijhouden
  • Deelname aan maandelijks teamoverleg

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden en van het vrijwilligersprofiel staat op www.vluchtelingenwerkgroeputrheuvelrug.nl/wat-doen-we(externe link).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator, Bep van Delden, 0343 41 30 04 of 06 16 92 01 00 of stuur een reactie met uw motivatie naar: b.vandelden@vwuh.nl